คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ
คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ

คำคมพระ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

วันพระกับธรรมะสกิดใจ

กาลเวลาให้โอกาสแก่เราเสมอ
ความผิดพลาดบางอย่าง
อาจเป็นโอกาสที่ดีกว่าของชีวิตได้
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ

คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ หลวงปู่จันทร์ศรี  จนฺททีโป
คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป