คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ
คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ

คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ

ล้มเอง ลุกเอง ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น นั้นแหละคนเข้มแข็ง
คำคม คำสอนพระ พุทธทาสภิขุ

คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ
คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ