คำคมพระพุทธทาสภิกขุ

คำคมวันพระกับธรรมมะสะกิดใจ

การกระทำของตนเอง ยังไม่ถูกใจตนเองเสมอไป นับประสาอะไร จากการกระทำของผู้อื่น
คำคม คำสอน พุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ
ธรรมะ