คำคมพระ หลวงพ่อชา สุภัทโท

วันนี้วันพระกับธรรมมะสะกิดใจ

คนดีอยู่ที่เรานี่แหละ
ถ้าเราไม่ดีแล้ว
เราจะอยู่ที่ไหนกับใคร
มันก็ไม่ดีทั้งนั้น

คำคม คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท

คำคมพระ หลวงพ่อชา สุภัทโท
คำคมพระ หลวงพ่อชา สุภัทโท