คำคม
คำคม

คำคม

ตอนเลือกคนเข้าทำงาน
จะต้องให้ความสำคัญกับ
ศิลธรรมเป็นอันดับแรก
และความสามารถเป็นอันดับสุดท้าย

คำคม
คำคม