คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ
คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ

คำสอนพระพุทธทาสภิกขุ

สวัสดีวันพระ วันพระวันนี้มีคำสอนพระ พุทธทาสภิกขุ มาฝากไว้เป็นมงคล ในการดำเนินชีวิต
คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ

เหวี่ยงไปแรง มันก็กลับมาแรง
นี่เป็นกฎแห่งกรรม ที่ต้องระวังสังวร

คำสอนพระพุทธทาสภิกขุ

คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ
คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ