คำคมพระ พระพยอม กัลยาโณ

วันนี้มีคำคม คำสอนพระมาฝาก

เทียน ยิ่งต่อยิ่งสว่าง
บุญ ยิ่งแบ่งยิ่งผ่องใส
แบ่งบุญ ยิ่งแบ่งยิ่งมีมาก

คำคมพระ คำสอน พระพยอม กัลยาโณ

คำสอนพระ
คำสอนพระ