ดอกกล้วยไม้หลากสี

กล้วยไม้ หรือ เอื้อง เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลาย โดยมีประมาณ 899 สกุล และมีประมาณ 27,000 ชนิดที่มีการยอมรับ กล้วยไม้อยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์(En:Orchidaceae) แบ่งตามลักษณะการเติบโตได้ดังนี้
– กล้วยไม้อากาศ (En:Epiphyte) คือ กล้วยไม้ที่เกาะหรืออิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น โดยมีรากเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือลำต้น
– กล้วยไม้ดิน (Terrestrial) คือ กล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินที่ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ

ดอกกล้วยไม้หลากสี
ดอกกล้วยไม้หลากสี

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน และเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย ขายได้ประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท

ดอกกล้วยไม้สีแดง
ดอกกล้วยไม้สีแดง

หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี
พ.ศ. 2475 สภาพการเลี้ยงก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบ
พ.ศ. 2493 การพัฒนาการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นไปอย่างจริงจัง โดยได้มีการวิจัย

ดอกกล้วยไม้สีเหลือง
ดอกกล้วยไม้สีเหลือง

พ.ศ. 2497 ได้เริ่มเปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงกล้วยไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไป
พ.ศ. 2498 มีการจัดตั้งชมรมกล้วยไม้ขึ้น

ดอกกล้วยไม้สีชมพู
ดอกกล้วยไม้สีชมพู

พ.ศ. 2500 ได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมกล้วยไม้ และการพัฒนาวงการ กล้วยไม้ออกเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ทำให้วงการกล้วยไม้ของประเทศไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง

ดอกกล้วยไม้สีขาว
ดอกกล้วยไม้สีขาว

พ.ศ. 2501 ได้มีการเปิดการสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศ ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไม่อยู่ภายในวงแคบอีกต่อไป

ดอกกล้วยไม้สีส้ม
ดอกกล้วยไม้สีส้ม

พ.ศ. 2509 เริ่มการทำสวนกล้วยไม้ตัดดอกอย่างจริงจังทั่วประเทศ

ดอกกล้วยไม้สีน้ำเงิน
ดอกกล้วยไม้สีน้ำเงิน

การรดน้ำกล้วยไม้ปกติควรรดวันละครั้ง ในเวลาที่เหมาะสมตอนเช้าเวลาประมาณ 6.00–9.00 น. ไม่ควรรดน้ำกล้วยไม้ควรรดให้เปียกมาก

ดอกกล้วยไม้สีม่วง
ดอกกล้วยไม้สีม่วง

ให้ปุ๋ยสม่ำเสมออาทิตย์ละครั้ง เวลาแสงแดดในตอนจนถึง เวลาประมาณ 11.00 น.

ดอกกล้วยไม้สีม่วงขาวที่นิยมไหว้พระ
ดอกกล้วยไม้สีม่วงขาวที่นิยมไหว้พระ

ที่บ้านแอดปลูกกล้วยไม้สวยๆหลายพันธุ์มาก กลิ่นก็หอม ที่บ้านจะปลูกใส่กาบมะพร้าวมัดติดกับต้นไม้นะ จะไม่มีปัญหาลากเน่าเลย เมื่อลากเริ่มเลื้อยเกาะติดกับผิวต้นไม้แล้ว จะทำให้เราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะ