ดูดวงฤกษ์งามยามดี เดือนมิถุนายน 2563

ดูดวงฤกษ์งามยามดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ฤกษ์ดี ดวงวันดี วันศรี วันสันต์

ฤกษ์เอก วันที่ 9-3-12-30 เดือนมิถุนายน 2563 เป็นวันฤกษ์งามยามดี ดวงวันดี วันศรี วันสันต์ วันธงชัย วันที่เป็นมงคลยิ่ง เยี่ยมยอดด้วยมหาโชคใหญ่ค้ำจุน (ดวงใหญ่คุ้มครอง) เหมาะกับการประกอบพิธีการต่างๆ ฤกษ์ดีสร้างบ้าน ฤกษ์ดีแต่งงาน ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่
ฤกษ์ดีเปิดร้าน ฤกษ์ดีเปิดบริษัท ฤกษ์ดีเปิดกิจการการค้า  ฤกษ์ดีซื้อรถใหม่ และฤกษ์ดีงานมงคลต่างๆ เริ่มสิ่งใหม่ๆก็ดี วันนี้คือฤกษ์งามยามดี ฤกษ์ดีตามความเชื่อของศาสตร์นับนิ้วดูดวงทายทักสมัยโบราณ

ศาสตร์นับนิ้วดูดวงทายทัก เป็นศาสตร์ดูดวงนับนิ้วของหมอดูพื้นบ้านที่สืบทอดวิชามาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่เคยเผยแพร่วิธีการดูดวงของศาสตร์นี้ทางอินเตอร์เน็ตแต่อย่างใด

อิสระแห่งการแบ่งปัน