ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน เหลืองสะพรั่ง ต้อนรับลมหนาว บนพื้นที่กว้างใหญ่ ให้ขาเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆหลากหลายมุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ในฤดูหนาวไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ใช่แค่ล่าทะเลหมอกบนยอดดอยเท่านั้น แต่ที่ฮิตสุดๆไม่แพ้กัน คงหนีไม่พ้น ทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ไป ไป ไปป

ดอกทานตะวัน

แหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวัน แหล่งใหญ่ๆจะอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมากในช่วงฤดูหนาว

ทุ่งดอกทานตะวัน
ทุ่งดอกทานตะวัน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญในประเทศไทย คือ จังหวัดลพบุรี ปลูกทานตะวันประมาณ 200,000-300,000 ไร่ ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาลและอำเภอพัฒนานิคม ในจังหวัดลพบุรี

ทุ่งดอกทานตะวัน
ทุ่งดอกทานตะวัน

ที่หมู่ 7 ถนนนารายณ์มหาราช ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ก็มีทุ่งดอกทานตะวันประมาณ20ไร
แต่มัการปลูกกันเป็นจำนวนมาก บริเวณวัดเวฬุวัน แถวๆวัดเวฬุวันก็มีทุ่งทานตะวันเขาจีนแล มีทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่า 1,400 ไร่ อยู่ใกล้วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) และมีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาให้ทำบุญไหว้พระเสริมมงคลด้วย

บริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง ซอย 28 ก็มีทุ่งดอกทานตะวันประมาณ30ไร่
บ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,500 ไร่
กม.ที่ 11 – 12 ทางหลวงหมายเลข 21 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จำนวน 20 ไร่

ทุ่งทานตะวันที่จังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอหนองโดน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอแก่งคอย

งานทุ่งตะวันบานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดูได้ที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง

ทุ่งดอกทานตะวัน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง และ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน

ขาเที่ยวที่ชอบชมดอกไม้สวยๆ ในฤดูหนาว ต้องไปเช็กอิน ที่ทุ่งทานตะวันแล้วว

~ มาเที่ยวกันนะ

🙂