ธรรมะวันพระ

ธรรมะวันพระ หลวงพ่อปัญญานันทะ

หน้านอกบอกความงาม
หน้าในบอกความดี
หน้าที่บอกความสามารถ
หน้านอกแต่งให้พอดี
หน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆ

ธรรมะวันพระ
ธรรมะวันพระ