ธรรมะ

วันนี้วันพระ กับธรรมะสะกิดใจ

ถ้ามีการมองที่ดีก็จะมีแต่การได้ ไม่มีเสีย
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่มาสอนทั้งนั้น
คำคมพระ ธรรมะ พุทธทาสภิขุ

ธรรมะ
ธรรมะ