ฝันดีราตรีสวัสดิ์

แวะมาส่งเข้านอนด้วยกลอนหลับฝันดีนะ

ในราตรี ค่ำคืนนี้
ฝากสายลม ดวงดารา
พาสุขใจ สุขในฝัน
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์