รูปฝันดีราตรีสวัสดิ์
รูปฝันดีราตรีสวัสดิ์

รูปฝันดีราตรีสวัสดิ์

คิดถึงนะคนไกล…
…คืนนี้ขอให้หลับฝันดี
ตื่นมาอีกที เจอสิ่งดีๆ ตลอดวัน
หลับฝันดี…ราตรีสวัสดิ์

รูปฝันดีราตรีสวัสดิ์
รูปฝันดีราตรีสวัสดิ์