วันนี้วันพระ

วันพระกับธรรมะสะกิดใจ
‘โกรธ’ ทุกข์
‘ให้อภัย’ พ้นทุกข์
– แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ธรรมะสะกิดใจ