วันพระกับธรรมะสะกิดใจ

ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร
ทำอย่างไรกับเรา อย่าหวั่นไหว
เฉยไว้ก็ดีเองๆ
ธรรมมะ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ธรรมมะ
ธรรมมะ