วันพระกับธรรมะสะกิดใจ

วันนี้วันพระกับธรรมะสะกิดใจ

ใครหาชั่วได้ชั่ววันยังค่ำ
หาความดีวันยังค่ำก็ได้ความดีวันยังค่ำ
ธรรมมะ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ธรรมะ
ธรรมะ