คำคมพระ ป.อ.ปยุตฺโต

วันนี้วันพระ มีธรรมะ คำสอนพระมาฝากจ้า

คนเราไม่ควรติดอยู่
แค่การทำเพื่อให้ตัวเองเป็นสุข
แต่ควรคิดกว้างออกไปว่า
ทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเป็นสุขได้

คำคมพระ คำสอน ป.อ.ปยุตฺโต

วันพระ
วันพระ