วันพระ

วันนี้วันพระกับธรรมะสอนใจ

จงมองตนเองเพื่อแก้ไข
และมองคนอื่นเพื่อให้อภัย
จะอยู่สุขใจ และเป็นอิสระ

คำคมพระ ธรรมะ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

วันพระ
วันพระ