วันพระ

วันนี้วันพระกับธรรมะ หลวงพ่ออินตอง สุภวโร

เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า
ให้เร่งสร้างความดีงาม
เพราะความดีงามเท่านั้นที่คงอยู่

คำคมพระ ธรรมะ หลวงพ่ออินตอง สุภวโร

ธรรมะวันพระ
ธรรมะวันพระ