วันพระ

วันนี้วันพระ กับธรรมะสะกิดใจ

ทำทานแล้วต้องรักษาศีลด้วย
เหมือนเอาถ้วยชามมาใส่ของ
ใส่อย่างเดียวไม่ล้างถ้วยล้างชาม ก็ไม่น่าใช้

ธรรมะ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

วันพระ
วันพระ