สวัสดีวันจันทร์ด้วยดอกทิวลิปสีเหลือง
สวัสดีวันจันทร์ด้วยดอกทิวลิปสีเหลือง

สวัสดีวันจันทร์ด้วยดอกทิวลิปสีเหลือง

สวัสดีวันจันทร์
ขอให้มีความสุขและสมหวัง
มั่งมี ร่ำรวย แข็งแรง

ดอกทิวลิปสีเหลือง
ดอกทิวลิปสีเหลือง