สวัสดีวันจันทร์
สวัสดีวันจันทร์

สวัสดีวันจันทร์

สวัสดีวันจันทร์ ด้วยดอกกุหลาบสีเหลือง
ขอให้มีความสุข สดใส
สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ

สวัสดีวันจันทร์
สวัสดีวันจันทร์