สวัสดีวันจันทร์
ทักทายกัน วันจันทร์ แสนสดใส คิดสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา

สวัสดีวันจันทร์

ทักทายกัน วันจันทร์ แสนสดใส
คิดสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา

สวัสดีวันจันทร์
ทักทายกัน วันจันทร์ แสนสดใส คิดสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา