สวัสดีวันพฤหัสบดี
สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี ด้วยดอกเฟื่องฟ้าสีส้ม
เฟื่องฟ้า เฟื่องฟู รุ่งเรือง ร่ำรวย

สวัสดีวันพฤหัสบดี
สวัสดีวันพฤหัสบดี