สวัสดีวันพฤหัสบดี
สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดี วันพฤหัสบดี พาสุขศรี
ให้โชคดี รวยรวยรวย สมดั่งใจ

สวัสดีวันพฤหัสบดี
สวัสดีวันพฤหัสบดี