สวัสดีวันพฤหัสบดี
สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี
ขอให้มี ความสุข ความเจริญ
มีพลังใจ พลังกาย ที่เข้มแข็ง

สวัสดีวันพฤหัสบดี