สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดีจ้า

เงิน..ทอง
ไหลมา..เทมา
สวัสดี..
วัน…พฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี
สวัสดีวันพฤหัสบดี