สวัสดีวันพุธ
สวัสดีวันพุธ

สวัสดีวันพุธ

สวัสดีวันพุธ
สายน้ำไหลระรื่นเฮฮา ภาษาสวรรค์
ใครได้พบประสบสุข ทุกคืนวัน
น้ำสวรรค์บันดาลพร ชื่นจ้าย..ชื่นใจ

สวัสดีวันพุธ
สายน้ำไหลระรื่นเฮฮา ภาษาสวรรค์
ใครได้พบประสบสุข ทุกคืนวัน
น้ำสวรรค์บันดาลพร ชื่นจ้าย..ชื่นใจ
สวัสดีวันพุธ