สวัสดีวันพุธ

สวัสดีวันพุธสีเขียว

ขอให้..สดใส
กายใจ..ผุดผ่อง
ร่ำรวย..เงินทอง
สุขภาพ..แข็งแรง

สวัสดีวันพุธ
สวัสดีวันพุธ