สวัสดีวันสงกรานต์

สวัสดีวันสงกรานต์ด้วยดอกคูณสวยๆ
พร้อมกลอนอวยพรวันสงกรานต์ 🙂

สวัสดีปีใหม่ไทย
ขออวยพรอวยชัยให้ท่าน
มีความสุขความเจริญ
ปราศจากภยันตรายทั้งปวง
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนา
สุขสันต์วันสงกรานต์

สวัสดีวันสงกรานต์
สวัสดีวันสงกรานต์