สวัสดีวันเสาร์
สวัสดีวันเสาร์

สวัสดีวันเสาร์

วันนี้วันดี…
วันเสาร์สุขสันต์
มั่งมีเงินทอง
ร่มเย็นเป็นสุข
ตลอดไป

สวัสดีวันเสาร์
สวัสดีวันเสาร์