สวัสดีวันเสาร์

สวัสดีวันเสาร์สุขสันต์ครับ

ถึงอากาศจะเปลี่ยน
แต่มิตรภาพดีๆ
ไม่เคยเปลี่ยน

สวัสดีวันเสาร์
สวัสดีวันเสาร์