สุขสันต์วันอาทิตย์
สุขสันต์วันอาทิตย์ ยิ้มแย้มแจ่มใส

สุขสันต์วันอาทิตย์

สุขสันต์วันอาทิต์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ดอกชวนชมสีแดง

สุขสันต์วันอาทิตย์
สุขสันต์วันอาทิตย์ ยิ้มแย้มแจ่มใส