สุภาษิตจีน

คำคมวันนี้ มีสุภาษิตจีนมาฝากนะ

การเรียนรู้คือมหาสมบัติที่จะติดตามผู้เป็นเจ้าของไปทุกหนแห่ง
สุภาษิตจีน

สุภาษิตจีน
สุภาษิตจีน