อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับดอกไม้สวยๆ ในวันประชาธิปไตยสากลที่ 15 กันยายน ของทุกๆปี

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย