อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สดใสจ้ะ

ขอให้วันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
และความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

ฟรีรูปอรุณสวัสดิ์ สวัสดี
ดอกไม้สวยๆพร้อมกลอนอวยพร
ทักทายกันในยามเช้าที่สดใส

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า