อรุณสวัสดิ์วันจันทร์สีเหลือง
อรุณสวัสดิ์วันจันทร์สีเหลือง

อรุณสวัสดิ์วันจันทร์สีเหลือง

ทักทายกัน วันจันทร์ แสนสดใส
คิดสิ่งใด ขอให้สมดั่ง
ปรารถนา

อรุณสวัสดิ์วันจันทร์
อรุณสวัสดิ์วันจันทร์