อรุณสวัสดิ์วันพฤหัสบดี

อรุณสวัสดิ์วันพฤหัสบดี ขอให้พบ แต่สิ่ง ดีสมใจ
ทั้งโชคลาภ หลั่งไหลมา พายินดี
สุขสันต์วันพฤหัสบดี

อรุณสวัสดิ์วันพฤหัสบดี
อรุณสวัสดิ์วันพฤหัสบดี