อรุณสวัสดิ์วันอังคาร
อรุณสวัสดิ์วันอังคาร

อรุณสวัสดิ์วันอังคาร

อรุณสวัสดิ์ วันอังคาร แสนสดใส
เบิกบานใจ รับวันใหม่ สุขทั่วกัน

อรุณสวัสดิ์วันอังคาร
อรุณสวัสดิ์วันอังคาร