อรุณสวัสดิ์
อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์เช้าสดใสด้วยดอกไม้สวยๆจ้า

อรุณสวัสดิ์ เช้าสดใส
ขอให้สุข สดชื่นตลอดวัน
คิดสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา

ฟรีรูปอรุณสวัสดิ์
ดอกไม้สวยๆพร้อมกลอนอวยพร
ทักทายกันในยามเช้าที่สดใส

อรุณสวัสดิ์