อรุณสวัสดิ์
อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสด้วยรูปภูเขาไฟฟูจิจ้า

อรุณรุ่ง อรุณสวัสดิ์ วันสดใส
คิดสิ่งใด ขอให้สมดั่ง ปรารถนา

ฟรีรูปอรุณสวัสดิ์
ดอกไม้สวยๆพร้อมกลอนอวยพร
ทักทายกันในยามเช้าที่สดใส

อรุณสวัสดิ์
อรุณสวัสดิ์