อรุณสวัสดิ์
อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สดใสจ้า

อรุณสวัสดิ์
เช้าสดใส
อยู่ที่ไหน
ขอให้สุขใจ
ไปที่ไหน
ขอให้โชคดี

ฟรีรูปอรุณสวัสดิ์
ดอกไม้สวยๆพร้อมกลอนอวยพร
ทักทายกันในยามเช้าที่สดใส

อรุณสวัสดิ์