อรุณสวัสดิ์
อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สดใสจ้า

อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า แสนสดใส
คิดสิ่งใด ให้สม ปรารถนา
ทั้งเงินทอง ไหลมา พาชื่นใจ

ฟรีรูปอรุณสวัสดิ์ สวัสดี
ดอกไม้สวยๆพร้อมกลอนอวยพร
ทักทายกันในยามเช้าที่สดใส

อรุณสวัสดิ์