อรุณสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์จ้า 💙

กลอนอรุณสวัสดิ์

อรุณรุ่ง..อรุณสวัสดิ์
..เช้าวันใหม่
ให้สดชื่น..สมปอง
..ต้องประสงค์
ทั้งการงาน..เงินทอง
..และมั่งคง
สุขยืนยง..สมใจ
..ทุกเวลา

อรุณสวัสดิ์
อรุณสวัสดิ์